ryžai

ryžai
rỹžai sm. pl. (2); M žr. ryžiai: Rỹžai ilgai verda, kol išverda Vkš. Visas maistas – rỹžai, kviečiai visoki Kal.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ryzai — rỹzai (nlt.?) sm. pl. (2) Kv, Kltn, ryzaĩ (3) brazdai, tarkiai: Su tuo ryzu ryzavau, tai ir ryzaĩ stambūs, turės ilgiau kepti Trg. Nuspausk ryzùs, dirbsim pyragiukus Gr. Par ruputkasį reikia ryzų kepalaičius virti Šv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • karuoti — 1 karuoti, uoja, ãvo žr. karoti 1: Nudriskę ryzai karuoja Zr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kirdailiuoti — kirdailiuoti, iuoja, iãvo intr. kaboti, karoti: Išplyšęs klynas, ryzai kirdailiuoja Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ryzas — 1 ×rỹzas (brus. pыззë) sm. (2) Žd, Krkl, Jnšk, Alks; M 1. Kkl, Rgv, Ssk, Vs koks skuduras, skurlis: Patiesk rỹzą kojoms nusišluostyti Rm. Pirties langelis visuomet būdavo su ryzais užkištas Ps. Langai ryzais užkamšyti, tad viduje ir tamsu Vb.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • turėti — turėti, tùri (tùria Sdk, Pl, Rk, Ob), ėjo K, Rtr, Š, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ; SD177,79, SD141, 182, R187, MŽ248, Sut, N, M, LL87, L I. laikymui, laikymuisi žymėti. 1. tr. SD1183, MitV163(WP237), Sut, I, M, Š, NdŽ, Gs, Pun, Ūd, Gg, Žl nusitvėrus,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”